Izena emateko ... - Para apuntarse ...


2012an irteerak hilabete bakoitzeko hirugarren igandean izango dira, urtarrilean eta apirilean izan ezik, horietan laugarren igandean izango baitira.
Uztailean, abuztuan eta abenduan ez da irteerarik izango
 

Durante el año 2012 las salidas serán el tercer domingo de cada mes excepto en Enero y Abril que serán el cuarto.
En julio, agosto y diciembre no habrá.


Urte OSOrako prezioak: 
          Bazkideak, 14 Euro eta EZ Bazkideak, 19 Euro.

Precios para TODO el año 2012 : 
Socios, 14 Euros y NO socios, 19 Euros.OSO GARRANTZITSUA
MUY IMPORTANTE
BAZKIDEEK LEHENTASUNA IZANGO DUTE
   TENDRAN PREFERENCIA LOS SOCIOS
  
   -- Izena emateko lehen eguna:
      Aurreko etapetako BAZKIDE PARTE-HARTZAILEAK.
      Lehen aldian aurrez parte hartutako inor izango ez denez,
      bereizketa bakarra bazkide eta ez bazkideen artekoa        

      izango da.

  -- Izena emateko bigarren eguna:
      Bazkideek nahiz ez bazkideek.


  
     Irteera guztiak egin dituzten parte-hartzaileek lehentasuna izango dute, bi aldiz jarraian huts egiten ez badute.
Bi aldiz jarraian huts eginez gero, besteak bezala egongo dira, bigarren egunean eman beharko dute izena, edozeinek bezala.
 
   -- Primer día para apuntarse :
       SOCIOS PARTICIPANTES de etapas anteriores.
       La primera vez como no habrá nadie que haya  
       participado antes, sólo habrá distinciones entre 
       socios y No socios. 

   -- Segundo día para apuntarse :
      Tanto socios como No socios.

    Los Participantes que hayan hecho todas las salidas tendrán preferencia a menos que fallen dos veces seguidas, entonces volverán a estar como los demás, se tendrán que apuntar el segundo día como cualquiera.
  


 -- Ordutegiak eta desnibelak irteera bakoitzean agertuko dira.
 --Los horarios y desniveles aparecerán en cada excursión en particular.


 -- Ordutegiak ATSEDENAK kontuak hartu GABE kalkulatu dira. Oso atsedenaldi gutxi eta laburrak egingo da, zerbait jateko justu-justu.
 -- Los horarios son SIN descansos, se parará muy poco, lo justo para comer o picar algo.


 -- Irteera guztiek dute desnibel handi samarra. Egin klik hemen datu horiek ikusteko.
 -- Todas tienen bastante desnivel y distancia. Pulsar aqui para ver dichos datos.


    LEKUA:

HELBIDEA: 

Prim, 35 – 20.006 Donostia / San Sebastian
           Telefonoa / Faxa: 943 271 866
           Postakutxa: 229 / 20.080 Donostia / San Sebastián ORDUTEGIA: Lanegunak: astelehenetik ostiralera, 16:30etik  20:30era.

   LUGAR:

DIRECCION:
Prim, 35 - 20006 Donostia / San Sebastian  
           Telefono / Fax: 943 271 866
           Apartado Postal: 229 / 20080 Donostia / San Sebastian  HORARIO: Laborales: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30
No hay comentarios:

Publicar un comentario